Mis saab minu asjade müügist teenitud rahast?

Täielikult isemajandava MTÜ-na katame Uuskasutuskeskuse müügist saadud tuludega kauplusepinna rendi, tööjõukulud ning muud opereerimisega seotud kulutused.  Opereerimiskuludest ülejääva raha investeerime püstitatud eesmärgi – teha uuskasutamine kõikidele eesti inimestele lihtsasti kättesaadavaks – täitmisesse. Avame keskusi üle Eesti, et uuskasutamine tõepoolest oleks Eesti inimestele kättesaadav oma kodukoha läheduses. 2018. aastal avasime Sinu esemete müügist teenitud rahaga kolm uut keskust. Nüüd on meil juba kaksteist keskust üle Eesti. Aitäh Sulle!

Ülejäänud kasumi suuname teiste sotsiaalselt mõjusate algatuste toetamisse. Näiteks oleme viimased kolm aastat toetanud kokku 50 000 euroga sihtasutust Kiusamisvaba Kool. Loe lähemalt: Muudame koolid kiusamisvabaks.